สารบัญ คลิกดูรายละเอียด

สารบัญ รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์   

coverGERTEX 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

-คลิกที่รูปแต่ละหมวดสินค้า เพื่อเข้าสู่หมวดสินค้านั้นๆ

-คลิกที่รูปสินค้าเพื่อเข้าสู่รายละเอียดสินค้าแต่ละตัว
-คลิกที่รูป backMenu 150x150 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item เพื่อกลับสู่เมนูแต่ละหมวด   

 

เมนูหมวดสินค้าของเวปไซด์  www.gertexhealthshop.com : เครืองมือแพทย์,อุปกรณ์การแพทย์,เครื่องมือผ่าตัด

รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์

    MENU รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์  

MenuGERTEX

คลิกที่รูปสินค้าgertex เพื่อเข้าสู่หน้าสินค้าแต่ละหมวด

bed menu รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex itemwheelchair menu รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

stick menu รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex itemIV menu รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex itemtable menu รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex itemnebulizer menu รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

suction menu รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

oximeter menu รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex itemoxygen menu รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex itemweighapp menu รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex itemelastic menu รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex itemBPmonitor รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex itemthermometer 150x150 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex itemcpap menu รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex itemother รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 wheelchair

 

 

รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์  รถเข็นผู้ป่วย รถเข็นเดินทาง รถเข็นเอนนอน รถเข็นนั่งถ่าย เก้าอี้อาบน้ำ 

PHWFS809 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

FS864Lnews 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

FS869 1new 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

 

FS903 1 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

FS957L 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

FS804LABJ 1 3 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

FS800LAJ 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

PHW863LABJ 2 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

PHW871LBJ 2 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

FS805LABJword 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

FS871LBJnewest 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

FS879LAJ 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

PHW868LAJnew 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

FS907LABH1new 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

FS901 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

FS902 1 1 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

FS609 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

FS609GC1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

FS696 2 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

FS609GCJ 1new 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

FS693 new 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

FS695S 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

WalkerWithCommodeFfunctionPHW821L 2 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
สอบถาม-สั่งซื้อ

 

FS894L 4 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
สอบถาม-สั่งซื้อ

 

เก้าอี้นั่งถ่ายFS8992L 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

commodechairFS8961 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

เก้าอี้นั่งถ่ายFS893L 3 291x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

FS691S 1 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

FS798L New 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

FS7962L 2 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

FS796L 1 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

backMenu รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
กลับสู้เมนูด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hospitalBed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ivstand

 

รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์  เสาน้ำเกลือ

 

IVstandFS514 1 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
฿ สอบถาม-สั่งซื้อ

 

backMenu รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
กลับสู้เมนูด้านบน

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#tablebed

 

 

รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์  โต๊ะคร่อมเตียง

tableFS562 2 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
฿ สอบถาม-สั่งซื้อ

 

backMenu รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
กลับสู้เมนูด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#stick

 

 

รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์  ไม้เท้าหลากหลายรุ่น วอล์คเกอร์ โรเลดตอร์

rolatorFS965LH 2 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

walkerFS919L2 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

walkerFS913L2 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

วอล์คเกอร์มีล้อ FS912L 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

stick chairFS911L 2 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

ไม้เท้า FS920L 2 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

ไม้เท้า2FS9206L 281x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

walkingStickFS926 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

walkingStickFS922 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

walkingStickFS924 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

walkingStickFS945L 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

stickFS931 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

stickFS934 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

ไม้เท้าFS937L 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

ไม้้เท้าค้ำยัน FS933L 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

FS9276L 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

FoldabbleWalkingStickFS936L 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

stick FOSUN FS925L 2 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

backMenu รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
กลับสู้เมนูด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   suction

 

 

 

รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ เครื่องดูดเสมหะ

JX820D 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

SXT 5A 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

 

 

suctionYBSXT 1A 11 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

suctionYX930D 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

suction 7A 23D 1 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

suctionYX932D 3 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suctionYX980D 1 2 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

backMenu รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
กลับสู้เมนูด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nebulizer

 

 

 

รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ เครื่องพ่นละอองยา

nebulizer402AI 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

nebulizer403AI 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

backMenu รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
กลับสู้เมนูด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PulseOximeter

 

 

รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดและอัตราการเต้นของชีพจรโดยวัดที่นิ้ว 

 

pulseOximeterMD300C1 2 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex itempulseOximeterMD300C29 1 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

pulseOximeterMD300CF3 1 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

backMenu รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
กลับสู้เมนูด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 oxygenconcentrator

 

 

 

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน

OxygenCon7F 3W 2 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

OxygenCon7F 5W 2 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

OxygenCon7F 8W 2 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

OxygenCon7F 10W 2 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

OxygenCon8F 3AW 2 2 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

OxygenCon8F 5AW 2 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

JAY 3 1 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

JAY 5 1 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

JAY 8 1 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

JAY 10 1 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

backMenu รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
กลับสู้เมนูด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#weightapparatus

 

 

เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง เครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก

เครื่องชั่งน้ำหนัก RGZ 160 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

เครื่องชั่งน้ำหนัก RGT 200 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

เครื่องชั่งน้ำหนัก RCS 200 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex itemTCS 200LP 1 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex itemTCS250LP รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex itemเครื่องชั่งน้ำหนัก RGZ 120 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

RGZ20 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

RCS20 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

 

 

 

 

 

 

 

21weight app EF432 1 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลEF432
21weight app EB2039A1 1 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
เครื่องชั่งน้ำหนักเบบดิจิตอลEB2039A1
21weight app BR1999AB 1 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริงBR1999AB

 

21weight app BR2000B 1 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริงBR2000B
21weight app BR2015 1 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริงBR2015
21weight app DT05 1 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริงDT05
21weight app DT01 1 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริงDT01

 

backMenu รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
กลับสู้เมนูด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#bloodpressuremonitor

 

เครื่องวัดความดัน

YE670Anew 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

backMenu รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
กลับสู้เมนูด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   cpap

 

 

 

 

CPAP เครื่องอัดแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง

CPAP EcoStar Auto 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
฿สอบถาม-สั่งซื้อ

 

Dreamstar auto 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
฿สอบถาม-สั่งซื้อ

 

GoodNightH2o 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

backMenu รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
กลับสู้เมนูด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Thermometer

 

 

 

 

เทอร์โมมิเตอร์

thermometer JPD FR1001 2 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
 สอบถาม-สั่งซื้อ

 

thermometer JPD FR200 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

สอบถาม-สั่งซื้อ

 

backMenu รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
กลับสู้เมนูด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  elastic

 

 

 

ผ้ายืด-ถุงน่อง

ถุงน่องสำหรับผู้มีภาวะเส้นเลือดขอด JOBST,ผ้ายืดสวมแขน,ผ้ายืดสวมมือ,อุปกรณ์พยุงข้อมือและนิ้วหัวแม่มือ, อุปกรณ์พยุงหลัง,อุปกรณ์พยุงข้อเข่า,ถุงเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 

เงื่อนไขการส่ง ส่งฟรี :  ต่างจังหวัด ไปรษณีย์EMS  , กทม. kerry

Jobststocking

 

 

ถุงน่องสำหรับผู้มีภาวะเส้นเลือดขอด JOBST

jobst ultrasheer 3 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

สอบถาม-สั่งซื้อ

 

Jobst relief product 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

สอบถาม-สั่งซื้อ

 

jobst4men 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

jobst Maternity 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

jobst ulcercare 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JobstArmsleeve

ผ้ายืดสวมแขน

Jobst bellalite armless 2 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JobstGauntlet

ผ้ายืดสวมมือ 

jobst bella lite gauntlet 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ActimoveArmHand

อุปกรณ์พยุงข้อมือและนิ้วหัวแม่มือ

Actimove Gauntlet 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

actimove manus Eco2 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

Actimove Manus Forte cover1 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

ActimoveLumbal

 

อุปกรณ์พยุงหลัง

actimove lumbal 1 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

ActomoveGenustep

อุปกรณ์พยุงข้อเข่า

actimove genustep 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

ActimoveTalocast

อุปกรณ์พยุงข้อเท้า

actimovee talocast airgel 300x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensifoot

 

 

ถุงเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

sensifootCrew Minicrew รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
฿สอบถาม-สั่งซื้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

backMenu รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
กลับสู้เมนูด้านบน

 

    OTHER      

 

 

 

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ

แผ่นไฮโดรคลอลอยด์สำหรับติดสิว Coverplast  Hydrocolloid Dots

hydrocolloid 280x300 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

backMenu รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
กลับสู้เมนูด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stanless

 

 

 

 

เครื่องใช้สแตนเลส

กระติกน้ำ 2in1

Screenshots 2015 05 17 11 23 10 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item STANLESSBOTTLE1 2 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

 

 

 

 

11 102 13 1 150x150 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item23 887 18 2 150x150 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item 11 107 14 150x150 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item 11 545 10 150x150 รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item

backMenu รวมสินค้าเกอร์เท็คซ์ ราคา gertex item
กลับสู้เมนูด้านบน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการหมวดสินค้า

รถเข็นผู้ป่วย ( รถเข็นคนไข้ไฟฟ้า ,รถเข็นผู้ป่วย , เก้าอี้นั่งถ่าย ,  เก้าอี้อาบน้ำ ) , เครื่องซัคชั่น  , เครื่องพ่นยา , เครื่องวัดออกซิเจนที่นิ้วoxygenconcentrator , เตียงคนไข้ ( เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า , เตียงผู้ป่วย แบบบังคับมือ )  , โต๊ะคร่อมเตียง เสาน้ำเกลือ ,เครื่องชั่งน้ำหนัก ( เครื่องชั่งน้ำหนัก , เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง ) , อุปกรณ์พยุงร่างกาย ( ไม้เท้า อุปกรณ์ช่วยเดิน , วอล์คเกอร์โรเลเตอร์ ) , เครื่องวัดความดัน ,  ผ้ายืด ถุงน่อง ( ถุงน่องสำหรับผู้มีภาวะเส้นเลือดขอด JOBST , JOBST Ulcercare ถุงน่องสำหรับผู้มีแผลที่ข , ถุงเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน, อุปกรณ์พยุงหลัง , อุปกรณ์พยุงข้อเข่า , ผ้ายืดสวมแขน , อุปกรณ์พยุงข้อมือและนิ้วหัวแม่มือ , อุปกรณ์พยุงข้อเท้า  )  , เทอร์โมมิเตอร์, เครื่องใช้สแตนเลส,ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ (แผ่นไฮโดรคลอลอยด์สำหรับติดสิว) , สินค้าสุขภาพอื่นๆ (แผ่นไฮโดรคลอลอยด์สำหรับติดสิว)