เครื่องขั่งน้ำหนัก-เครื่องชั่งพร้อมวัดส่วนสูง

ดัชนีมวลกาย ค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง BMI

 

ดัชนีมวลกาย ค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง

      ความหมาย ดัชนีมวลกาย (BMI)การคำนวณ และการแปลผลที่ได้

Untitled 2 300x300 ดัชนีมวลกาย ค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง BMI

 

ดัชนีมวลกาย ค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง

ดัชนีมวลกาย คือค่าที่ได้จาก การนำค่า น้ำหนัก (กก.) หารด้วย ความสูง(เมตร)ยกกำลังสอง

**น้ำหนักและส่วนสูงสามารถชั่งและวัดได้จาก เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง ทั้งเครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล และ เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตุ้มเลื่อน หรือถ้ามีเฉพาะเครื่องชั่งน้ำหนัก ใช้ส่วนสูงโดยประมาณจากบัตรประชาชน เพราะส่วนสูงมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่มากในผู้ใหญ่ ยกเว้นในผู้สูงวัย น้ำหนักจะค่อยๆลดลง อาจต้องวัดส่วนสูงเป็นระยะ**

ค่าดัชนีมวลกาย มีประโยชน์เพื่อใช้แปลสภาวะร่างกายว่า ปกติ ผอมเกินไป เริ่มอ้วน ตลอดจน โรคอ้วน เพื่อจะได้ปฎิบัติตนได้ถูกต้อง ในแง่ การรับประทาน ตลอดจน การออกกำลังกาย และประเมินความเสียง ของโรคต่างๆได้ เชน ความเสียงในการจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง ความเสี่ยงต่อเบาหวาน และอื่นๆ

วิธีหาค่า BMI -ดัชนีมวลกาย

1 ชั่งน้ำหนัก ด้วยเครื่องชั่งน้ำหนัก วัดหน่วยเป็น กิโลกรัม
2 วัดส่วนสูง ด้วยที่วัดส่วนสูง วัดเป็น เช็นติเมตร ปัจจุบัน มีเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงจำหน่าย
3 คำณวนค่า BMI จากสูตร
BMI = น้าหนักหน่วยกิโลกรัม / ส่วนสูงหน่วยเมตร ยกกำลังสอง

คำนวณหาค่า BMI

การนำค่า BMI-ดัชนีมวลกายมาใช้

              -การแปรผลเรื่องความอ้วนเข่น ค่า BMI น้อยกว่า 18.5 แปลผลว่า น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน, ค่า BMI มากกว่า 25 หมายถึงน้ำหนักเกินมาตรฐาน
-การนำค่าBMIมาประกอบหาความเสี่ยงของโรคเบาหวาน อ้วนลงพุง โรคความดัน ตามตรางด้านล่างการใช้ค่า BMI ประกอบการคัดกรองโรคBMI useful 1 ดัชนีมวลกาย ค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง BMI   

คำนวณหาค่าBMI 

     กดปุ่ม BMIcalculate ดัชนีมวลกาย ค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง BMI

      เลือก Body Mass Calculator มุมขวาด้านล่าง

    BMI 450x374 ดัชนีมวลกาย ค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง BMI

      1 กดปุ่ม reset
              BMIreset ดัชนีมวลกาย ค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง BMI
      2  เติมค่า น้ำหนัก ที่ชั่งได้จาก เครื่องชั่งน้ำหนัก
               BMIyourweight 300x39 ดัชนีมวลกาย ค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง BMI

      3  เติมค่า ส่วนสูง ที่วัดได้จาก ที่วัดส่วนสูง
               BMIyourheightt 300x33 ดัชนีมวลกาย ค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง BMI

      4  กดปุ่ม  calculate เพื่อดูค่า bmi
               

Leave a Reply

Your email address will not be published.