เครื่องขั่งน้ำหนัก-เครื่องชั่งพร้อมวัดส่วนสูง

ดัชนีมวลกาย ค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง BMI

 

ดัชนีมวลกาย ค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง

      ความหมาย ดัชนีมวลกาย (BMI)การคำนวณ และการแปลผลที่ได้

Untitled 2 300x300 ดัชนีมวลกาย ค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง BMI

 

ดัชนีมวลกาย ค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง

ดัชนีมวลกาย คือค่าที่ได้จาก การนำค่า น้ำหนัก (กก.) หารด้วย ความสูง(เมตร)ยกกำลังสอง

**น้ำหนักและส่วนสูงสามารถชั่งและวัดได้จาก เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง ทั้งเครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล และ เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตุ้มเลื่อน**

ค่าดัชนีมวลกาย มีประโยชน์เพื่อใช้แปลสภาวะร่างกายว่า ปกติ ผอมเกินไป เริ่มอ้วน ตลอดจน โรคอ้วน เพื่อจะได้ปฎิบัติตนได้ถูกต้อง ในแง่ การรับประทาน ตลอดจน การออกกำลังกาย และประเมินความเสียง ของโรคต่างๆได้ เชน ความเสียงในการจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง ความเสี่ยงต่อเบาหวาน และอื่นๆ

วิธีหาค่า BMI -ดัชนีมวลกาย
1 ชั่งน้ำหนัก ด้วยเครื่องชั่งน้ำหนัก วัดหน่วยเป็น กิโลกรัม
2 วัดส่วนสูง ด้วยที่วัดส่วนสูง วัดเป็น เช็นติเมตร ปัจจุบัน มีเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงจำหน่าย
3 คำณวนค่า BMI จากสูตร
BMI = น้าหนักหน่วยกิโลกรัม / ส่วนสูงหน่วยเมตร ยกกำลังสอง

คำนวณหาค่า BMI

 

การนำค่า BMI-ดัชนีมวลกายมาใช้-การแปรผลเรื่องความอ้วนเข่น ค่า BMI น้อยกว่า 18.5 แปลผลว่า น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน, ค่า BMI มากกว่า 25 หมายถึงน้ำหนักเกินมาตรฐาน
-การนำค่าBMIมาประกอบหาความเสี่ยงของโรคเบาหวาน อ้วนลงพุง โรคความดัน ตามตรางด้านล่างการใช้ค่า BMI ประกอบการคัดกรองโรคBMI useful 1 ดัชนีมวลกาย ค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง BMI   

คำนวณหาค่าBMI 

        เลื่อนสู่เมนูล่าง ใต้ comment

        กดปุ่ม reset
              BMIreset ดัชนีมวลกาย ค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง BMI
        เติมค่า น้ำหนัก ที่ชั่งได้จาก เครื่องชั่งน้ำหนัก
               BMIyourweight 300x39 ดัชนีมวลกาย ค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง BMI

        เติมค่า ส่วนสูง ที่วัดได้จาก ที่วัดส่วนสูง
               BMIyourheightt 300x33 ดัชนีมวลกาย ค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง BMI

        กดปุ่ม เพื่อดูค่า bmi
               BMIcalculate ดัชนีมวลกาย ค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง BMI

ปัจจุบันมีเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงที่แสดงค่า BMI หลายรุ่น เช่น

TCS 200LP 1 300x300 ดัชนีมวลกาย ค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง BMI

  BMIcal

Leave a Reply

Your email address will not be published.