ดัชนีมวลกาย ค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง BMI

  ดัชนีมวลกาย ค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง       ความหมาย ดัชนีมวลกาย (BMI)การคำนวณ และการแปลผลที่ได้   ดัชนีมวลกาย ค่าจากเครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ดัชนีมวลกาย คือค่าที่ได้จาก การนำค่า น้ำหนัก (กก.) หารด้วย ความสูง(เมตร)ยกกำลังสอง **น้ำหนักและส่วนสูงสามารถชั่งและวัดได้จาก เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง ทั้งเครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล และ เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตุ้มเลื่อน หรือถ้ามีเฉพาะเครื่องชั่งน้ำหนัก ใช้ส่วนสูงโดยประมาณจากบัตรประชาชน เพราะส่วนสูงมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่มากในผู้ใหญ่ ยกเว้นในผู้สูงวัย น้ำหนักจะค่อยๆลดลง อาจต้องวัดส่วนสูงเป็นระยะ** ค่าดัชนีมวลกาย มีประโยชน์เพื่อใช้แปลสภาวะร่างกายว่า ปกติ ผอมเกินไป เริ่มอ้วน ตลอดจน โรคอ้วน เพื่อจะได้ปฎิบัติตนได้ถูกต้อง … Continued

ไม่ใช้BMI การคำนวณ นำค่าไปใช้ประเมินความอ้วนของร่างกาย และนำไปประกอบภาวะความเสี่ยงโรคบางโรค

  ดัชนีมวลกาย คือค่าที่ได้จาก การนำค่า น้ำหนัก (กก.) หารด้วย ความสูง(เมตร)ยกกำลังสอง**น้ำหนักและส่วนสูงสามารถชั่งและวัดได้จาก เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง ทั้งเครื่องชั่งน้ำหนักแบบสปริง เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล และ เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตุ้มเลื่อน** ค่าดัชนีมวลกาย มีประโยชน์เพื่อใช้แปลสภาวะร่างกายว่า ปกติ ผอมเกินไป เริ่มอ้วน ตลอดจน โรคอ้วน เพื่อจะได้ปฎิบัติตนได้ถูกต้อง ในแง่ การรับประทาน ตลอดจน การออกกำลังกาย และประเมินความเสียง ของโรคต่างๆได้ เชน ความเสียงในการจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง ความเสี่ยงต่อเบาหวาน และอื่นๆ วิธีหาค่า BMI -ดัชนีมวลกาย         1 ชั่งน้ำหนัก ด้วยเครื่องชั่งน้ำหนัก วัดหน่วยเป็น … Continued