การวัดขนาดยางล้อรถเข็นคนไข้

posted in: topic | 0

การวัดขนาดยางล้อรถเข็นคนไข้ เมื้อใช้รถเข็นผู้ป่วยนานๆ  บางครั้งล้อรถเข็นอาจจะเสื่อม  สามารถซื้ออะไหล่ล้อรถเข็นผู้ป่วยไปเปลี่ยนเองได้  เนื่องจากล้อมีหลายขนาด เช่น  ล้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18นิ้ว 20นิ้ว 24นิ้ว ผู้ใช้บางท่านอาจสับสนไม่แน่ใจว่าจะวัดขนาดอย่างไร  เพื่อให้ได้ขนาดอะไหล่ล้อที่ตรงกับรล้อถเข็น  บทความนี้กล่าวถึงวิธีวัดขนาดล้อ #measureWheelchair 

การวัดขนาดยางล้อรถเข็นคนไข้

measureWheel1 225x300 การวัดขนาดยางล้อรถเข็นคนไข้

   #measureWheelchair

การวัดขนาดยางล้อรถเข็นคนไข้

               การกำหนดขนาดล้อรถเข็นจะกำหนดเป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวอย่างจากแถบสเปครถเข็นคนไข้ ช่อง4 แสดงขนาดล้อรถเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางล้อ =20 ซม.

measureWheel6 การวัดขนาดยางล้อรถเข็นคนไข้

การวัดขนาดยางล้อรถเข็นคนไข้

            เมื่อยางรถเข็นคนไข้เสื่อมจะเปลี่ยนยางเองโดยซื้อยางอะไหล่มาใส่ ต้องวัดขนาดยางที่จะเปลี่ยนให้ถูกต้อง 

measureWheel4 225x300 การวัดขนาดยางล้อรถเข็นคนไข้ measureWheel5 การวัดขนาดยางล้อรถเข็นคนไข้

 

         วิธีวัดขนาดยางรถเข็นผู้ป่วย ให้วัดจากกลางวงล้อถึงขอบยาง จะได้รัศมีของวงยาง จากนั้น X2 จะได้ค่าเส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อ

measureWheel1 225x300 การวัดขนาดยางล้อรถเข็นคนไข้ measureWheel2 225x300 การวัดขนาดยางล้อรถเข็นคนไข้
measureWheel3 225x300 การวัดขนาดยางล้อรถเข็นคนไข้

 

cover wheelchair 1 300x103 การวัดขนาดยางล้อรถเข็นคนไข้
รถเข็นคนป่วย มีล้อต่างชนาด เช่น 20นิ้ว 24นิ้ว 15นิ้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published.